Wortelcariës bij kwetsbare ouderen


Wortelcariës bij kwetsbare ouderen

Door verbeterde preventieve maatregelen behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd (een deel van) hun gebits-elementen. Echter, enerzijds doordat de tandwortels blootliggen, anderzijds doordat op die leeftijd ook comorbiditeiten en polyfarmacie ontstaan, komt wortelcariës bij (kwetsbare) ouderen steeds vaker voor. Een vroege signalering is van belang om initiële wortellaesies op te sporen.

Door op de hoogte te zijn van de risicofactoren kan in combinatie met een juiste inschatting van de laesie(in)activiteit een preventief behandelplan worden opgesteld. Tevens geeft de klinische praktijkrichtlijn handvatten om wel of niet tot restauratie over te gaan. Over het algemeen is het advies restauratieve behandeling zo lang mogelijk uit te stellen.Leerdoelen

Na deze cursus:
  • bent u op de hoogte van de (aanbevelingen van de) Klinische praktijkrichtlijn ‘Wortelcariës bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen’
  • kent u de etiologie, pathogenese en epidemiologie van wortelcariës
  • hebt u kennis gemaakt met detectie en diagnostiek van wortelcariës;
  • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van wortelcariës
  • bent u bekend met cariëspreventieve middelen ter voorkoming of behandeling van wortelcariës


TRAINER: GC Specialist

DATUM & TIJD: In overleg - zowel overdag als ‘s avonds is mogelijk

TIJDSDUUR: In overleg - Een korte update of een uitgebreidere training.

LOCATIE: In uw praktijk.

KOSTPRIJS: Gratis.
Ook alle benodigde materialen voor de training verzorgt GC voor u.

INTERESSE?
Vul het antwoordformulier hiernaast in, stuur een mail naar education.benelux@gc.dental of bel +32 16 74 18 60.

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}
Wortelcariës bij kwetsbare ouderen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x